JUMLAH PENDUDUK

TAHUN 2018

Penduduk jumlah
Jumlah Laki-Laki (orang) orang
Jumlah Perempuan (orang) orang
Jumlah Total (orang) orang
Jumlah Kepala Keluarga (KK) kk
RTM orang  kk

TAHUN 2017


Perempuan
Jumlah Kepala Keluarga
Laki-laki
Jumlah Anggota Keluarga
Jumlah Jiwa